ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Το Γραφείο ERASMUS [link στο αντίστοιχο πεδίο] του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ενημερώνεται από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα για τους φοιτητές που έχουν ανακηρυχθεί υπότροφοι ERASMUS για την επόμενη περίοδο κινητικότητας κι εξετάζει τους φακέλους των υποψηφίων.

Το Γραφείο ERASMUS ενημερώνει ηλεκτρονικά τους υποψηφίους για το αποτέλεσμα της αίτησής τους και τους παρέχει υποστήριξη στην ανεύρεση κατοικίας για την περίοδο της κινητικότητάς τους.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

 

  1. Το Ίδρυμα Αποστολής είναι κάτοχος Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (EUC) και η έδρα του βρίσκεται σε κράτος του εξωτερικού που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (LLP)
  2. Ο φοιτητής είναι υπήκοος χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (LLP) ή είναι υπήκοος άλλης χώρας εγγεγραμμένος σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία
  3. Η αίτηση του φοιτητή (Student Application) συνοδεύεται από Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον αιτούντα, τον Τμηματικό Υπεύθυνο ERASMUS του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και τον Τμηματικό Υπεύθυνο ERASMUS του Ιδρύματος Αποστολής 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  1. Η απόφαση του Τμήματος Υποδοχής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

  1. Κάρτα σίτισης για τρία δωρεάν γεύματα τη μέρα στο Εστιατόριο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 
  2. Κάρτα βιβλιοθήκης
  3. Ακαδημαϊκή ταυτότητα - εκπτωτική (25%) κάρτα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς 
  4. Πρόσβαση στο Internet