Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση - Ψηφιακές δεξιότητες


Το πρόγραμμα Digital Opportunity Traineeships δίνει την ευκαιρία
σε ενεργούς φοιτητές ή φοιτητές που έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα να αναπτύξoυν ψηφιακές δεξιότητες (digital skills) με ένα πρόγραμμα κατάρτισης στο εξωτερικό.

Πρακτική άσκηση πάνω σε digital skills ορίζεται κάθε πρακτική άσκηση στην οποία οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν κατάρτιση ή κάνουν πρακτική άσκηση σε τουλάχιστον μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

• Aνάπτυξη εφαρμογών, λογισμικού, δέσμης ενεργειών, ιστοσελίδων

• Eγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων

• Aνάλυση δεδομένων

• Aσφάλεια κυβερνοχώρου

• Tεχνολογίες cloud

• Kβαντική τεχνολογία / Τεχνητή Νοημοσύνη

• Αρυπτογράφηση

• Αλυσίδα των μπλοκ (blockchain)

• Eξόρυξη, ασφάλεια και οπτικοποίηση δεδομένων

• Γλώσσα προγραμματισμού

• Βελτιστοποίηση μηχανισμού αναζήτησης (Search Engine Optimisation – SEO)

• Ψηφιακό μάρκετινγκ

• Ειδικές επαγγελματικές εφαρμογές λογισμικού

• Διαχείριση εξυπηρέτησης πελατών


Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job

 

Χρήσιμα Έγγραφα:

1.    Πληροφορίες για το πρόγραμμα Digital Opportunity Traineeships σε φοιτητές

2.    Ωφέλεια του προγράμματος Digital Opportunity Traineeships για φοιτητές και εταιρίες

3.    Πληροφορίες για το πρόγραμμα Digital Opportunity Traineeships σε εταιρίες

4.    Διαδρομή συμμετοχής στο πρόγραμμα Digital Opportunity Traineeships για φοιτητές

5.    Διαδρομή συμμετοχής στο πρόγραμμα Digital Opportunity Traineeships για εταιρίες

6.    Χρήσιμες ερωτήσεις - απαντήσεις για φοιτητές

7.    Χρήσιμες ερωτήσεις - απαντήσεις για εταιρίες