Πανεπιστημιακός Χάρτης ERASMUS του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, με ERASMUSID Code LAMIA04, είναι κάτοχος του διευρυμένου Πανεπιστημιακού Χάρτη ERASMUS (EUCX) :      

385247-IC-1-2013-1-GR-ERASMUS-EUCX-1