Γραφείο ERASMUS

Το Γραφείο ERASMUS είναι αρμόδιο για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη όλων των δράσεων του προγράμματος, τη διεκπεραίωση της οικονομική διαχείρισης, την διαχείριση και ενημέρωση του δικτυακού τόπου του προγράμματος, την επικοινωνία με τα Ιδρύματα – εταίρους, τους φοιτητές, τα μέλη ΕΠ, ΕΤεΠ & ΔΠ, τους φορείς πρακτικής άσκησης και το ΙΚΥ.

Προσωπικό

Διοικητική Υποστήριξη

Σπύρος Καραμήτρος, pubintrel@teiste.gr , 22310 60195, 22310 60307 (Λαμία)

Παρασκευή Παπαβασιλείου, ppapavasileiou@teiste.gr , 22280 99513 (Ψαχνά)

                Ευαγγελία Τουλούμη, etouloumi@teiste.gr, 22280 99672 (Ψαχνά)

Τεχνική Υποστήριξη

                Βαρβάρα Καπερώνη, bkaperoni@teiste.gr (Λαμία)

                Άννα Δεμερούτη, adem@teiste.gr (Ψαχνά)