Διεθνής Κινητικότητα ERASMUS (ΚΑ107)

Η δράση της Διεθνούς Κινητικότητας χρηματοδοτεί υποτροφίες για την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού από και προς χώρες εκτός ΕΕ.

Στα πλαίσια της υλοποίησης της στρατηγικής του σε θέματα διεθνοποίησης, το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας έχει συνάψει δι-ιδρυματικές συμφωνίες με τα εξής Πανεπιστήμια των Δυτικών Βαλκανίων:

B
οσνία Ερζεγοβίνη

     University of Tuzla

     International University of Burch

Σερβία

     University of Novi-Sad

 Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας ERASMUS (ΚΑ107) είναι:

  • Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές
  • Κινητικότητα μελών ΕΠ για διδασκαλία
  • Κινητικότητα μελών ΕΠ, ΕΤεΠ & ΔΠ για επιμόρφωση

Η οργάνωση της Διεθνούς Κινητικότητας είναι όμοια με αυτή της Κλασσικής Κινητικότητας (να γίνει link που να παραπέμπει στην Οργάνωση Κινητικότητας).

Τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται για τη Διεθνή Κινητικότητα βρίσκονται εδώ.